ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2024( ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 )

다운로드

Προκειμένου να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής από 2-1-2021 έως 31-3-2021 , οι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσης 2024 ( γεννηθέντες το 2003) , είναι απαραίτητο να διαθέτουν πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης Taxisnet 다운로드.

경희대학교 소프트웨어 관능의 법칙 다운로드